Figura retoryczna

Według słownika jest to „środek ekspresji językowej wzmacniający emocjonalność, obrazowość języka, polegający na stosowaniu ozdobnych zwrotów lub wyrażeń”. Tak, ta definicja pasuje do Kasi Figury, nowo objawionej ikony ruchu feministycznego.

Czytaj dalej